16.06.2022

EEX Group: Pět let úspěšného rozvoje trhů s elektřinou v regionu střední a jihovýchodní Evropy

Skupina EEX Group se ohlíží za pěti lety úspěšného rozvoje trhů s elektřinou v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Před pěti lety, 15. června 2017, rozšířila burza EEX své produktové portfolio o trhy střední a východní Evropy a přidala do něj derivátové energetické produkty pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Tento krok byl možný po integraci pražské burzy Power Exchange Central Europe (PXE), která se ke skupině EEX připojila v polovině roku 2016.

Během čtyř let po migraci se objemy futures na elektřinu zvýšily více než devítinásobně a v roce 2020 dosáhly vrcholu 278 TWh. V roce 2021 zůstaly objemy na vysoké úrovni a dosáhly celkem 214 TWh. Zejména maďarský trh s elektřinou se etabloval jako hlavní obchodní hub v regionu s celkovým objemem 157 TWh v roce 2021.

Steffen Köhler, provozní ředitel EEX, k tomu říká: "Společně s našimi zákazníky, týmem PXE a místními partnery v jednotlivých zemích jsme společně posunuli likviditu na trzích střední a východní Evropy na novou úroveň. Nabídka široké škály evropských tržních oblastí k obchodování na jediné platformě s clearingovými službami od jedné ústřední protistrany, European Commodity Clearing (ECC), byla klíčem k dosažení výrazného růstu na těchto trzích."

David Kučera, generální ředitel společnosti PXE, dodává: "Jsme vděčni za důvěru a trvalou podporu všech zákazníků a partnerů, která nám pomohla dosáhnout růstu v uplynulých letech. Společně s komunitou obchodníků jsme neustále rozšiřovali nabídku produktů EEX pro region střední a jihovýchodní Evropy a přilákali nové účastníky obchodování z celé Evropy."

V roce 2019 EEX ve spolupráci s příslušnými místními energetickými spotovými burzami spustila futures na elektřinu finančně vypořádávané pro trhy Bulharska, Slovinska a Srbska. Na těchto třech trzích byl v roce 2021 zaznamenán kombinovaný objem obchodů ve výši 4,4 TWh. V roce 2021 byla nabídka Skupiny pro Polsko dále rozšířena o EPEX SPOT, která pro Polsko spustila day-ahead aukce, po nichž na začátku roku 2022 následoval polský vnitrodenní trh.

Společnosti EEX, PXE a EPEX SPOT společně plánují další rozvoj trhů s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě, a tím i zvýšení likvidity. V oblasti krátkodobého obchodování EPEX SPOT spolupracuje s maďarskými, slovinskými a srbskými provozovateli přenosových soustav na vytvoření první regionální energetické burzy ("ADEX") pro střední a jihovýchodní Evropu.

V oblasti dlouhodobého obchodování podepsala EEX dohodu o spolupráci s CROATIAN POWER EXCHANGE Ltd. (CROPEX) o zavedení energetických derivátů pro chorvatský trh. Zahájení obchodování s těmito produkty je plánováno na první čtvrtletí roku 2023. Pro zahájení obchodování s chorvatskými futures na elektřinu na burze EEX se předpokládá začít se základní dlouhodobou futures křivkou (zahrnující týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční futures) se základním a špičkovým profilem a s rostoucím zájmem trhuse bude postupně rozšiřovat nabídka produktů. Tento přístup se v minulosti osvědčil jako úspěšná strategie rozvoje nových trhů.

Silvio Brkić, generální ředitel společnosti CROPEX, k tomu dodává: "Po nedávném úspěšném dokončení plné integrace spotových trhů na chorvatských hranicích EU do vnitřního trhu EU se těšíme na realizaci naší spolupráce s EEX, abychom mohli nabízet finanční nástroje odvozené od ceny CROPEX Day-Ahead pro všechny účastníky trhu EU. Stanovení spolehlivých dlouhodobých referenčních cen pro chorvatský trh s elektřinou jistě přispěje k dalšímu rozvoji a robustnosti celého trhu EU."

 

Skupina EEX Group buduje bezpečné, úspěšné a udržitelné komoditní trhy po celém světě - společně se svými zákazníky. Skupina nabízí obchodování s elektřinou, zemním plynem, environmentálními produkty, zbožím a zemědělskými produkty, jakož i následné clearingové a registrační služby a propojuje síť více než 800 účastníků obchodování. Skupinu EEX tvoří burzy European Energy Exchange (EEX), EPEX SPOT, EEX Asia, Power Exchange Central Europe (PXE) a Nodal Exchange a dále poskytovatel registrů Grexel Systems a softwarové společnosti KB Tech a Lacima. Zúčtování zajišťují clearingová střediska skupiny EEX European Commodity Clearing (ECC) a Nodal Clear. Skupina EEX je součástí skupiny Deutsche Börse Group. Více informací: www.eex-group.com

12. 5. 2023
Správa železnic už má zajištěné dodávky trakční energie pro následující rok. Prostřednictvím aukce na komoditní burze PXE byla pro dodávky vybrána společnost Sev.en Industry Supply, která pro Správu železnic v příštím roce zajistí trakční energii v předpokládaném objemu 1 314 685 MWh.
9. 5. 2023
PŘEDNÍ VELETRH PRO ENERGETICKÝ PRŮMYSL E-world energy & water je místem, kde se setkává evropský energetický průmysl. Každoročně se v Essenu scházejí mezinárodní rozhodovací orgány. Více než pětina vystavujících společností má sídlo v zahraničí. Většina mezinárodních vystavovatelů pochází ze zemí Evropské unie.
22. 11. 2022
Ve středu 23. 11. a v úterý 29. 11. vždy po 20. hodině bude probíhat plánovaná technická údržba internetových stránek, a dočasně tak může dojít k jejich zpomalení, případně krátkodobé nefunkčnosti.
15. 11. 2022
V nedávné době probíhala diskuze na téma „role energetických burz“ ve vztahu k prudkému růstu cen energií.
14. 6. 2022
Vzhledem k probíhající diskusi ohledně funkčnosti trhu s elektřinou a zemním plynem si dovolujeme nabídnout nedávný pohled evropského regulátora těchto odvětví.
9. 2. 2022
Davida Kučera, generální sekretář PXE, v podcastu odpovídá, zda je trh s energiemi přehřátý, zda hrozí další bankroty dodavatelů a vůbec na vše, co souvisí s obchodováním.
13. 1. 2022
V loňském roce PXE uspořádala celkem 100 aukcí energií pro koncové zákazníky z řad měst, obcí a státních institucí. Celkový objem aukcí přesáhl hodnotu 2,6 TWh.