Obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu, Vyhledávání

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By using this website, you agree to this use. More information Close

Trh s elektrickou energií a zemním plynem pro koncové odběratele

Česká komoditní burza POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) představuje od roku 2007 největší trh s elektrickou energií a plynem ve střední a východní Evropě. PXE vlastní licenci komoditní burzy od Ministerstva průmyslu a obchodu. Díky požadavku významných dodavatelů nabízíme od roku 2014 transparentní a bezpečný nákup elektrické energie a zemního plnu prostřednictvím elektronického burzovního shromáždění (aukce) koncovým zákazníkům (tzv. PXE Aukce - speciální stránka pro tento trh).

Kdo může nakupovat na komoditní burze PXE:

Města, obce, krajské úřady, státní správa i všichni větší spotřebitelé
Tyto subjekty nemusí zveřejňovat informace o nákupu energií a mohou tak jednoduše využít výjimku zákona o zadávání veřejných zakázek (§64 písm. c) a tento nákup provést na komoditní burze PXE. Municipalitám tak odpadá běžná zdlouhavá administrativa a s tím spojené úkony. Nákup energií je díky této výjimce velmi rychlý, administrativně zcela nenáročný a nenapadnutelný jinými dodavateli. Díky široké škále dodavatelů se dosahuje velmi výhodných cen v konkrétní burzovní den. Výsledky jsou konečné a neměnné.

V čem se lišíme:

K účasti na obchodování není nutné vypisovat výběrové řízení na soukromé burzovní dohodce, jak je běžné u jiných subjektů. PXE jako jediná komoditní burza v ČR organizuje velkoobchodní trh, na kterém jsou dodavatelé povinni nakoupit příslušnou komoditu v množství odpovídajícím poptávce koncového zákazníka. Jde o garanci, kterou se posiluje bezpečnost dodávky soutěžené komodity. V neposlední řadě se vyznačujeme absolutní transparentností. Veškeré informace o nás můžete najít na webových stránkách PXE www.pxeaukce.cz.

Víte, co stačí udělat, abyste jste ušetřili městu a obci náklady za energie?

1| Vyplníte a podepíšete smlouvu, dodáte doplňující dokumenty (plná moc pro společného zástupce, smlouvy o centralizovaném nákupu)
2| Podáte poptávku (stanovení parametrů poptávky)
3| Průběh aukce sledujete on-line prostřednictvím internetové aplikace PARC (výsledek aukce je znám bezprostředně po ukončení aukce, veškeré parametry jsou zdokumentovány v závěrkovém listu)
4| Obdržíte závěrkový list, který nahrazuje smlouvu s dodavatelem

Proč nakupovat na PXE?

1| Velmi jednoduchý proces
2| Spokojení zákazníci
3| Silná konkurence = nejvýhodnější ceny
4| Transparentní prostředí
5| Odpadá výběrové řízení na dohodce
6| Bezpečnost dodávek
7| Nízká cena služby

Co proto musíte udělat Vy? Kontaktujte nás:

Taťána Formanová - Čechy Jaroslav Severin - Morava
T: +420 724 115 415   T: +420 724 766 624
E: formanova@pxe.cz  E: severin@pxe.cz

www.PXEaukce.cz