parc – trh pre veľkých spotrebiteľov

Využite našu aplikáciu a nakupujte energie on-line.

Aplikácia parc

  • Online sledovanie aukcií
  • Správa dokumentácie a odberných miest na jednom mieste
  • Prehľad všetkých aukcií
  • Závierkový list obratom po skončení aukcie
Chcem viac informácií

Máte už účet? V tom prípade sa môžete do parcu prihlásiť tu.

parc – trh pro velké spotřebitele

V čom vám môžeme pomôcť?

  • Odporúčanie vhodných variant a parametrov obchodu
  • Pomoc pri správnom vyplnení všetkých dokumentov súvisiacich s usporiadaním aukcie
  • Odporúčania ohľadom správneho načasovania aukcie
  • Zverejnenie aukcie burzovým dohodcom tj. zaslanie objednávky všetkým dodávateľom súťažiacim na PXE
  • Sprostredkovanie burzového obchodu a jeho potvrdenie burzovým dohodcom
  • Informácie o výsledku aukcie a sprostredkovanie kontaktu so zástupcom víťazného dodávateľa
Mám záujem o pomoc od PXE

Často sa nás pýtate?

Kto je POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE)?

PXE je spoločnosťou so sídlom v ČR, ktorá vykonáva činnosť komoditnej burzy na základe štátneho povolenia Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky v zmysle zákona č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách. PXE organizuje komoditné obchodovanie pre slovenské subjekty prostredníctvom služieb informačnej spoločnosti (tj. elektronicky). PXE podlieha dohľadu Ministerstva priemyslu a obchodu ČR. Nákup elektriny a zemného plynu prostredníctvom komoditnej burzy PXE splňuje podmienky zákona o verejnom obstarávaní pre priame rokovacie konanie.

Ako často prebiehajú aukcie?

Aukcie môžu prebiehať každý pracovný deň. Termín Vašej aukcie stanoví generálny sekretár PXE na základe Vášho priania, akonáhle budete mať pripravenú kompletnú objednávku.

Ako dlho trvá aukcia a kde ju môžem sledovať?

Základný aukčný čas je 10 min. Následne prebiehajú 2 randomizované minúty, počas ktorých môže aukcia kedykoľvek skončiť. Dodávateľov tento západný spôsob aukcie núti čo najrýchlejšie znižovať cenu a súčasne šetrí čas obom stranám.

Účastníci obchodovania majú možnosť sledovať celý proces aukcie on-line v aplikácii PARC.

Aká zložka energií sa na komoditnej burze PXE súťaží a aké poplatky si môže dodávateľ k vysúťaženej cene pripočítať?

Na komoditnej burze PXE sa súťaží iba neregulovaná časť dodávky. Teda iba položky, ktoré je dodávateľ schopný ovplyvniť priamo. K vzniknutej cene z aukcie si dodávateľ môže pripočítať iba dane – spotrebnú daň z elektriny/plynu a daň z pridanej hodnoty podľa platnej legislatívy. Cena za prístup do DS a distribúciu a súvisiace služby zabezpečované v rámci združenej dodávky elektriny/plynu určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a iné kompetentné subjekty.

Je možné, aby dva subjekty s rovnakým dopytovaným objemom získali rovnakú cenu?

Nie je to príliš pravdepodobné, pretože každá objednávka je úplne individuálna tým, že obsahuje rôzny počet odberných miest s odlišným charakterom odberu a nastavením platobných či dodacích podmienok pre jednotlivé odberné miesta. Neplatí ani často uvádzaná informácia, že čím je vyšší dopytovaný objem, tým nižšia je cena.