Informácie o trhu

Čo je PARC

PARC je burzová aplikácia, prostredníctvom ktorej PXE, ako komoditná burza, ponúka konečným zákazníkom aukcie elektrickej energie a zemného plynu.

Pre koho je PARC určený

Pre všetky subjekty s výnimkou tzv. zraniteľných odberateľov a podnikajúcich fyzických osôb.

 • Medzi zraniteľných odberateľov patria najmä domácnosti, ďalej odberatelia mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh, resp. plynu najviac 100 000 kWh, alebo spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 • Odporúčaný objem dopytovanej komodity (s výnimkou vyššie uvedeného obmedzenia) nie je stanovený.

Aké sú výhody

Pre všetkých účastníkov

 • Rýchly a administratívne jednoduchý proces.
 • Transparentné a veľmi konkurenčné prostredie = atraktívne ceny.
 • Renomovaní a preverení dodávatelia.
 • Oproti ostatným komoditným burzám odpadá nevyhnutnosť výberu burzového dohodcu.
 • Správa odberných miest.
 • Sledovanie aukcie on-line.
 • Cenu dodávky je možné fixovať postupne.
 • Zmluvná dokumentácia je archivovaná.
 • Garancia bezpečnej dodávky súťaženej komodity.

Pre subjekty verejného sektora

Pokiaľ ste mesto, obec, krajský úrad, nemocnica, ministerstvo alebo iný verejný zadávateľ, môžete využiť výnimku podľa § 81 písm. f) alebo § 98 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nákup energií vykonať na komoditnej burze PXE v priamom rokovacom konaní bez uverejnenia.

Vďaka tomuto druhu zadávacieho konania a širokej škále preverených dodávateľov:

 • vám odpadá bežná zdĺhavá administratíva;
 • nákup energií je veľmi rýchly a transparentný (nemôžu ho napadnúť iní dodávatelia);
 • dodávku je možné súťažiť na obdobie jedného roka, ale aj viac rokov
 • sú zaručené výhodné ceny v konkrétny burzový deň;
 • výsledky burzového obchodu sú konečné, nemenné a ihneď potvrdené závierkovým listom, ktorý nahradzuje zmluvu o dodávke elektrickej energie alebo zemného plynu / zmluvou o združených službách dodávky elektrickej energie alebo zemného plynu.

Ako aukcia prebieha

 1. Potom, čo sa stanete účastníkom obchodovania, zhromaždíme dáta o vašich odberných miestach.
 2. Objednávku zverejní burzový dohodca pred aukciou v aplikácii PARC všetkým dodávateľom PXE (to poskytuje priestor na nacenenie objednávky a prípadné otázky zo strany dodávateľov).
 3. Prostredníctvom aplikácie PARC sledujete priebeh aukcie on-line a bezprostredne po jej ukončení je známy výsledok.
 4. Burzový dohodca vám vydá závierkový list, ktorý nahrádza zmluvu s dodávateľom a obsahuje všetky vami definované parametre.