Informace o trhu

Co je PARC

PARC je burzovní aplikace, prostřednictvím které PXE, jako komoditní burza, nabízí konečným zákazníkům aukce elektrické energie a zemního plynu.

Pro koho je PARC určen

Pro všechny subjekty s výjimkou domácností a podnikajících fyzických osob.

Minimální objem poptávané komodity není stanoven, ale využití je doporučeno pro účastníky s poptávkou dodávky:

 • alespoň na jedno odběrné místo v kategorii velkoodběr
 • pro jedno či více odběrných míst v kategorii maloodběr s minimální roční spotřebou 500 MWh

Pokud nesplňujete ani jednu z těchto podmínek, využijte individuální řešení prostřednictvím naší mimoburzovní platformy PARC4U.

Jaké jsou výhody

Pro všechny účastníky

 • Rychlý a administrativně jednoduchý proces.
 • Transparentní a velmi konkurenční prostředí = atraktivní ceny.
 • Renomovaní a prověření dodavatelé.
 • Oproti ostatním komoditním burzám odpadá nezbytnost výběru burzovního dohodce.
 • Správa odběrných míst.
 • Sledování aukce on-line.
 • Cenu dodávky lze fixovat postupně.
 • Veškerá smluvní dokumentace je archivována.
 • Garance bezpečné dodávky soutěžené komodity.

Pro subjekty veřejného sektoru

Pokud jste město, obec, krajský úřad, nemocnice, ministerstvo nebo jiný veřejný zadavatel, můžete využít výjimky dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nákup energií provést na komoditní burze PXE v jednacím řízení bez uveřejnění.

Díky tomuto druhu zadávacího řízení a široké škále prověřených dodavatelů:

 • vám odpadá běžná zdlouhavá administrativa;
 • nákup energií je velmi rychlý a transparentní (nemohou jej napadnout jiní dodavatelé);
 • dodávku je možné soutěžit na období jednoho roku, ale i více let, a to jak v Kč, tak v EUR;
 • jsou zaručeny výhodné ceny v konkrétní burzovní den;
 • výsledky burzovního obchodu jsou konečné, neměnné a ihned potvrzené závěrkovým listem, který nahrazuje smlouvu o dodávce elektrické energie nebo zemního plynu / smlouvou o sdružených službách dodávky elektrické energie nebo zemního plynu.

Jak aukce probíhá

 1. Poté, co se stanete účastníkem obchodování, shromáždíme data o odběrných místech poptávky.
 2. Poptávku zveřejní burzovní dohodce před aukcí v aplikaci PARC všem dodavatelům PXE (to poskytuje prostor pro nacenění poptávky a případné dotazy ze strany dodavatelů).
 3. Prostřednictvím aplikace PARC sledujete průběh aukce on-line a bezprostředně po jejím ukončení je znám výsledek.
 4. Burzovní dohodce vám vydá závěrkový list, který nahrazuje smlouvu s dodavatelem a obsahuje všechny vámi definované parametry.