Jak se stát účastníkem obchodování PARC

Trh pro koncové zákazníky – odběratel

Pro obchodování na trhu pro koncové zákazníky jako odběratel je potřeba:

  1. Uzavřít s PXE účastnickou smlouvu o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro koncové zákazníky – odběratel.
  2. Podepsat plnou moc pro přístup do aplikace PARC.
  3. Uhradit jednorázový vstupní poplatek 2.500 Kč.

Trh pro koncové zákazníky – dodavatel

Pro obchodování na trhu pro koncové zákazníky jako dodavatel je potřeba:

  1. Stát se účastníkem obchodování na burze EEX podle těchto podmínek EEX (stránka v angličtině) včetně příslušného členství v ECC.
  2. Mít licenci na obchod s elektřinou/plynem vydanou Energetickým regulačním úřadem.
  3. Mít registraci jako subjekt zúčtování na elektřině s platným přístupem na krátkodobé trhy s elektřinou u OTE, a.s.
  4. Uzavřít s PXE účastnickou smlouvu o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro koncové zákazníky – dodavatel.
  5. Podepsat plnou moc pro přístup do aplikace PARC.

Možná by vás mohlo zajímat Jak se stát účastníkem obchodování na derivátovém trhu.