Elektřina - Obchodní data

VYSVĚTLIVKY: Last Price = Cena posledního obchodu, pokud je proveden přímo v burzovním systému; Last Volume = Poslední zobchodovaný objem v rámci jedné transakce, pokud je provedena přímo v burzovním systému; Settlement Price = zavírací cena (publikována v podvečer, pro zobrazení zavírací ceny z předchozího burzovního dne upravte prosím filtr nad tabulkou pomocí ikonky kalendáře); Volume Exchange = souhrn objemu zobchodovaného v daném burzovním dni přímo v burzovním systému; Volume Trade Registration = souhrn objemu zobchodovaného v daném burzovním dni OTC s následnou registrací ke clearingu; Open Interest = Otevřená pozice.

Upozornění pro uživatele: Kontrakty futures na elektrickou energii s finančním vypořádáním, spot a futures na zemní plyn s místem dodání na virtuální obchodní bod v České republice jsou obchodovány pod licencí a v obchodním systému společnosti European Energy Exchange AG. Další informace naleznete na www.eex.com. Bez uzavření příslušné smlouvy nejsou uživatelé oprávněni počítat nad daty zde uváděnými žádný index dle EU nařízení o indexech, které jsou používané jako referenční hodnoty (2016/1011). V případě požadavků na práva pro výpočet indexů nás prosím kontaktujte.