Informace o obchodování a produktech

Elektřina

Derivátový trh

Jedná se obchodování s elektrickou energií ve formě derivátů – futures s finančním vypořádáním, které je od 15. 6. 2017 provozováno pod licencí společnosti European Energy Exchange AG (EEX) a na platformě EEX (obchodní systém T7).

Toto obchodování se řídí pravidly EEX. Kalendář burzovních dní a harmonogram burzovního dne stanovuje též EEX.

Dodávková pásma

Base Load: Po-Ne (včetně svátků) 0:00-24:00
Peak Load: Po-Pá (včetně svátků) 8:00-20:00

Trhy

Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko

Maturity

den, víkend, týden, měsíc, kvartál, rok

Pokud vás zajímá:

 • detailní specifikace kontraktů a jejich označení (product code a ISIN)
 • pravidla obchodování
 • kalendář burzovních dní
 • ceník

a další informace, vše se dozvíte na stránkách EEX (v angličtině).

Spotový trh

Informace o tomto trhu se dozvíte na stránce Společný denní trh PXE/OTE.

Zemní plyn

Dodáván je do virtuálního bodu obchodování v České republice provozovaného společností OTE a.s.

Derivátový trh

Jedná se o obchodování ve formě derivátů – futures s fyzickým vypořádáním.

Dodávkové pásmo

Base Load: od 06:00 prvního dne dodávky do 06:00 prvního kalendářního dne, který následuje po posledním dni dodávky.

Maturity

měsíc, kvartál, sezóna, rok

Spotový trh

Dodávkové pásmo

Base Load: od 06:00 prvního dne dodávky do 06:00 prvního kalendářního dne, který následuje po posledním dni dodávky.

Maturity

den, víkend

Další služby poskytované EEX

Regulatorní reporting

EMIR, REMIT

Je doplňkovou službou výhradně pro účastníky obchodování.

Pokud vás zajímá:

 • kdo je povinen reportovat
 • jaké informace je nutné reportovat
 • jakým způsobem je potřeba reportovat

a další informace, vše se dozvíte na EMIR nebo REMIT stránkách od EEX (v angličtině).

MiFIR /MiFID II

Pokud vás zajímá:

 • kdo je povinen reportovat
 • kdo musí poskytovat součinnost
 • jak celý proces probíhá

a další informace, vše se dozvíte na stránce MiFID II / MiFIR od EEX (v angličtině).

Transparency Platform

EU nařízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií a nařízení o zneužívání trhu (MAR) ukládají účastníkům obchodování povinnost:

 • zveřejnit důvěrné informace v souvislost s obchodní či výrobní činností
 • předat tyto důvěrné informaci regulátorovi
 • zajistit širokou dostupnost takových informací

Tyto povinnosti je možné splnit prostřednictvím platformy pro zveřejňování důvěrných informací (dále jen „IIP“ - Inside Information Platform), jejichž seznam je uveden na ACER portálu.

Proč Transparency Platform využít

 • Transparency Platform od EEX je schválená agenturami ACER i ESMA jako oficiální IIP
 • Umožňuje všem účastníkům obchodování (kterých se výše uvedené povinnosti týkají) splnění daných povinností, aniž by byli přímými účastníky EEX.