Informace o trhu

Co je Společný denní trh PXE/OTE

PXE umožňuje účastníkům obchodování přístup do denního trhu, který v České republice organizuje společnost OTE, a.s. s tím, že peněžní část vypořádání obchodů proběhne v měně Euro a prostřednictvím European Commodity Clearing AG a příslušné clearingové banky účastníka obchodování.

Tento český spotový trh je součástí SDAC (Single Day-Ahead Coupling) projektu, jehož cílem je vytvořit jednotný denní trh s elektřinou v rámci celé Evropy.

Jaké jsou možnosti využití

Přístup do denního trhu (Day-Ahead Aukce) přes platformu PXE – možnost zadání nabídek na nákup či prodej, které se poté párují a vyhodnocují v systému OTE.

Zajištění fyzické dodávky otevřené obchodní pozice na finančních futures. Prostřednictvím speciální služby dojde k přeměně kontraktu s finančním vypořádáním na kontrakt s fyzickou dodávkou – možnost dodání celé nebo části pozice otevřené na českých finančních futures na EEX.

Proč využít PXE platformu

Zúčtování a vypořádání vzniklých obchodů provádí společnost European Commodity Clearing AG.

Pro více informací kontaktujte náš derivátového trhu.

Podívejte se na výsledky obchodování českého denního trhu OTE.