13.01.2022

Nikdo z klientů PXE neskončil v režimu DPI

V loňském roce PXE uspořádala celkem 100 aukcí energií pro koncové zákazníky z řad měst, obcí a státních institucí. Celkový objem aukcí přesáhl hodnotu 2,6 TWh.

I přes pro spotřebitele nepříznivou situaci na velkoobchodním trhu s energiemi pokračoval v roce 2021 velký zájem o aukce energií pro koncové odběratele, které pořádá PXE na své platformě PARC. PXE svými aukcemi zajistila dodávku energií pro 965 subjektů (přes 16 tisíc odběrných míst) v celkem 100 aukcích. Díky přísným podmínkám pro dodavatele působící na komoditním trhu PXE, které mimo jiné zahrnují nutnost nákupu energií bezprostředně po uzavření kontaktu, nedošlo k žádné ztrátě dodavatele a žádný odběratel (odběrné místo) neskončilo v režimu institutu dodavatele poslední instance (DPI).

„Jsem velmi potěšen, že jsme díky našim přísným podmínkám ochránili naše klienty v této doposud nevídané bezprecedentně volatilní situaci, která na trzích s energiemi panuje v posledních měsících. Je zcela jistě velmi dobrou zprávou, že ti, co nakoupili energie prostřednictvím naší platformy svojí energii obdrží přesně tak, jak bylo vysoutěženo. Pevně věřím, že se nám to bude dařit i v budoucnosti," říká David Kučera, generální sekretář Power Exchange Central Europe.

12. 5. 2023
Správa železnic už má zajištěné dodávky trakční energie pro následující rok. Prostřednictvím aukce na komoditní burze PXE byla pro dodávky vybrána společnost Sev.en Industry Supply, která pro Správu železnic v příštím roce zajistí trakční energii v předpokládaném objemu 1 314 685 MWh.
9. 5. 2023
PŘEDNÍ VELETRH PRO ENERGETICKÝ PRŮMYSL E-world energy & water je místem, kde se setkává evropský energetický průmysl. Každoročně se v Essenu scházejí mezinárodní rozhodovací orgány. Více než pětina vystavujících společností má sídlo v zahraničí. Většina mezinárodních vystavovatelů pochází ze zemí Evropské unie.
22. 11. 2022
Ve středu 23. 11. a v úterý 29. 11. vždy po 20. hodině bude probíhat plánovaná technická údržba internetových stránek, a dočasně tak může dojít k jejich zpomalení, případně krátkodobé nefunkčnosti.
15. 11. 2022
V nedávné době probíhala diskuze na téma „role energetických burz“ ve vztahu k prudkému růstu cen energií.
16. 6. 2022
Skupina EEX Group se ohlíží za pěti lety úspěšného rozvoje trhů s elektřinou v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Před pěti lety, 15. června 2017, rozšířila burza EEX své produktové portfolio o trhy střední a východní Evropy a přidala do něj derivátové energetické produkty pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Tento krok byl možný po integraci pražské burzy Power Exchange Central Europe (PXE), která se ke skupině EEX připojila v polovině roku 2016.
14. 6. 2022
Vzhledem k probíhající diskusi ohledně funkčnosti trhu s elektřinou a zemním plynem si dovolujeme nabídnout nedávný pohled evropského regulátora těchto odvětví.
9. 2. 2022
Davida Kučera, generální sekretář PXE, v podcastu odpovídá, zda je trh s energiemi přehřátý, zda hrozí další bankroty dodavatelů a vůbec na vše, co souvisí s obchodováním.