18.11.2021

Nové internetové stránky PXE

Derivátový trh

Kapitola je určena zájemcům o informace ohledně dění na velkoobchodním trhu. V této kapitole naleznete přehled o trhu s elektřinou, plynem a emisními povolenkami. Dále jsou zde zobrazena základní online data celého portfolia produktů futures na elektřinu i plyn a tato data jsou nově poskytována ve stejném formátu a rozsahu, jak jsou poskytovány naší mateřskou společnosti EEX, pod jejíž licencí se tyto produkty od roku 2017 obchodují. Pro zájemce o online data jsme nově vyvinuli aplikaci priceindex (PPI). Tuto aplikaci si můžete zdarma vyzkoušet, kdy ve zkušebním režimu poskytuje 15 minut zpožděná data, placená verze poskytuje online ceny.

Komoditní trh

Tato kapitola, určená především pro uživatele z řad měst či velkých firem, zobrazuje informace o aukcích elektrické energie a zemního plynu, představuje aplikaci parc pro nákup energií na komoditní burze či informace o společném denním trhu PXE/OTE.

parc4u

V této kapitole mohou drobní koncoví spotřebitelé jako domácnosti, menší firmy, živnostníci či správci nemovitostí získat informace o aplikaci parc4u, neburzovní platformě PXE, díky které mohou získat energie přímo u zdroje.

Jak už jsme avizovali dříve, přestane PXE poskytovat některá data, která byla dosud přístupná s 15minutovým zpožděním nebo ke stažení. PXE je členem skupiny EEX Group a tyto změny jsou provedeny v souladu s politikou skupiny týkající se poskytování dat. Níže naleznete výčet dat či souborů, která již nebudou k dispozici:

  1. U online dat pro futures nebude k dispozici nejlepší cena na nákup/prodej. Avšak PXE připravila novou službu nazvanou priceindex, jejímž prostřednictvím lze přístup k online cenám snadno zřídit. Více informací o službě priceindex
  2. Oficiální kurzovní lístek pro velkoobchodní trh je zrušen a nahrazen novými tabulkami v sekci Derivátový trh / Elektřina – obchodní data nebo Plyn – obchodní data. Nad tabulkou si vyberete produkt, který chcete sledovat (Day = Den; Weekend = Víkend; Week = Týden; Month = Měsíc; Quarter = Rok) . Pro zobrazení poslední zavírací ceny si pomocí ikonky kalendáře musíte zobrazit předchozí pracovní den a v tabulce naleznete poslední publikovanou zavírací cenu v kolonce „Settlement Price“.  Pro zobrazení grafu vývoje cen, klikněte na ikonku vpravo na konci řádku, kde si dále zvolíte možnost zobrazení. Možnost Settlement nabízí sledování vývoje dle zavíracích cen, možnost Intraday nabízí sledování vývoje ceny během dne,a to s rozlišením Exhange – přímo v burzovním systému nebo Trade Registration = OTC transakce s následnou registrací do clearingu). Stejně tak si můžete zakliknout sledování zobchodovaných objemů.
  3.  
  4. Sekce „Download výsledků“ je zrušena, a PXE tedy přestává poskytovat tyto soubory ke stažení. Pro výsledky denního trhu OTE (soubor DT a BI) prosím navštivte stránky společnosti OTE.

Pro data související s obchodování derivátů prosím navštivte stránky EEX, veškerá EOD data i real-time data související s trhy PXE jsou součástí EEX Group DataSource.

5. 10. 2023
3. října Praha - Platforma Flexigate je elektronická platforma určená poskytovatelům služeb výkonové rovnováhy, kteří z různých důvodů potřebují prodat již existující kontrakt mezi nimi a provozovatelem přenosové soustavy (PPS - ČEPS/SEPS).
12. 5. 2023
Správa železnic už má zajištěné dodávky trakční energie pro následující rok. Prostřednictvím aukce na komoditní burze PXE byla pro dodávky vybrána společnost Sev.en Industry Supply, která pro Správu železnic v příštím roce zajistí trakční energii v předpokládaném objemu 1 314 685 MWh.
9. 5. 2023
PŘEDNÍ VELETRH PRO ENERGETICKÝ PRŮMYSL E-world energy & water je místem, kde se setkává evropský energetický průmysl. Každoročně se v Essenu scházejí mezinárodní rozhodovací orgány. Více než pětina vystavujících společností má sídlo v zahraničí. Většina mezinárodních vystavovatelů pochází ze zemí Evropské unie.
22. 11. 2022
Ve středu 23. 11. a v úterý 29. 11. vždy po 20. hodině bude probíhat plánovaná technická údržba internetových stránek, a dočasně tak může dojít k jejich zpomalení, případně krátkodobé nefunkčnosti.
15. 11. 2022
V nedávné době probíhala diskuze na téma „role energetických burz“ ve vztahu k prudkému růstu cen energií.
16. 6. 2022
Skupina EEX Group se ohlíží za pěti lety úspěšného rozvoje trhů s elektřinou v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Před pěti lety, 15. června 2017, rozšířila burza EEX své produktové portfolio o trhy střední a východní Evropy a přidala do něj derivátové energetické produkty pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Tento krok byl možný po integraci pražské burzy Power Exchange Central Europe (PXE), která se ke skupině EEX připojila v polovině roku 2016.
14. 6. 2022
Vzhledem k probíhající diskusi ohledně funkčnosti trhu s elektřinou a zemním plynem si dovolujeme nabídnout nedávný pohled evropského regulátora těchto odvětví.
9. 2. 2022
Davida Kučera, generální sekretář PXE, v podcastu odpovídá, zda je trh s energiemi přehřátý, zda hrozí další bankroty dodavatelů a vůbec na vše, co souvisí s obchodováním.